Processing

Llenguatge de programació

Pràctiques amb processing

Exercici 12

Cercles amb moviment

Exercici 54

Strings aleatoris

Exercici 58

Cohet amb estrelles